O mně

Narodil jsem se v Českých Budějovicích roku 1975. Tamtéž jsem postupně absolvoval základní školu, gymnázium a pedagogickou fakultu (učitelství pro 2. stupeň ZŠ – obor dějepis – výtvarná výchova). Žiji v Českých Budějovicích dosud a učím na základní škole.