Kontakt

V případě zájmu o spolupráci mě kontaktujte na této e-mailové adrese:

i n f o @ l a d i s l a v h r d i n a . c z